Leefstijl bij FysioTotaal

We weten allemaal dat gezond eten en voldoende bewegen goed is voor onze gezondheid. Maar wat ís gezond eten, en wat is voldoende bewegen? En wat is bijvoorbeeld de invloed van: ons sociale leven, slaap, zonlicht en spiritualiteit, op ons leven?

Een bredere kijk op gezondheid.
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de gezondheidszorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Wij willen het woord “gezondheidszorg” haar werkelijke waarde geven, namelijk door mensen te helpen te zorgen voor hun gezondheid. Het accent ligt hierbij niet op ziekte maar op gezondheid.

FysioTotaal voor lichaam en geest

Gelukkiger en gezonder leven
Het veranderen van onze leefstijl is niet eenvoudig. Het ontbreekt vaak aan expliciete kennis over wat we dan precies moeten veranderen en ook over de effecten die we daarvan mogen verwachten. Daar komt bij dat het een bekend gegeven is dat het moeilijker is om bestaande ‘slechte’ gewoonten af te leren dan nieuwe ‘goede’ gewoonten aan te leren. Gelukkig is het niet onmogelijk en staat u er niet alleen voor.

Complementaire geneeskunde
FysioTotaal heeft een moderne visie op gezondheidszorg. Wij gaan ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wij combineren daarom reguliere geneeskunde met, wetenschappelijk bewezen, complementaire geneeskunde.
De complementaire geneeskunde werkt aanvullend op de reguliere geneeskunde. U kunt hierbij denken aan:

 

Een voorbeeld
U kunt voor al deze complementaire zorg bij ons terecht. Heeft u bijvoorbeeld last van nekklachten, dan kan de fysiotherapeut helpen met bijvoorbeeld oefeningen. Daarnaast zouden de nekklachten ook kunnen voortkomen uit stress of spanning. Massage, yoga of mindfulness zouden dan ondersteunend kunnen werken op u herstel.

Leefstijlprogramma 6 maanden
Bij FysioTotaal kunt u ook terecht voor een leefstijlprogramma waarin we samen werken aan een gelukkiger en gezonder leven. Uniek aan dit programma is dat wij samenwerken vanuit drie verschillende disciplines; een fysiotherapeut, een leefstijlcoach en een voedingsdeskundige. U kunt bij ons een leefstijlprogramma volgen van 6 maanden. Tijdens dit programma is er aandacht voor voeding – beweging – coaching. U wordt individueel begeleid om tot een gedragsverandering te komen in uw leefstijl. Daarbij wordt ook gekeken welke complementaire zorg het beste bij u past. Kijk voor meer informatie op Leefstijlprogramma Fit&Meer

 

 

Wij helpen u verder met een gezonde leefstijl

 

Maak een afspraak