Helpt u mee onze kwaliteit te verbeteren?

FysioTotaal is een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeuten van FysioTotaal zijn continu bezig met bijscholing en het verbeteren van onze diensten. Dit om u van de meest actuele en best mogelijke zorg te blijven voorzien. 

Inzicht in functioneren fysiotherapeut
Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij/zij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut.

Vertrouwelijke informatie
Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling. Deze data komen uit de cliëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als cliënt. Uw privacy is daarmee gegarandeerd.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen gegevens te zien, zoals uw naam, adres of telefoonnummer. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruikt van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Bijdrage wetenschappelijk onderzoek
Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de fysiotherapie in Nederland.

Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Wij helpen u van uw klacht af