Het rooster

Sport u bij FysioTotaal dan kunt u in het rooster zien wanneer u terecht kunt.
Ook ziet u welke therapeut er aanwezig is.
In onze FysioTotaal App kunt u zich aan en afmelden voor de sportgroepen.
Wilt u meer informatie over onze app, kunt u terecht bij onze receptionist of vraag het uw fysiotherapeut.