logo-keurmerk-fysiotherapie_fysiototaal

Beste cliënt,

FysioTotaal is aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie.
Dit keurmerk richt zich op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.
Wij zijn continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.

Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgen wij zogenaamde ‘feedback informatie’.
Met deze informatie kunnen wij zien hoe wij functioneren en kunnen wij ons vergelijken met andere fysiotherapeuten in Nederland.
Wij krijgen deze informatie door middel van dataverzameling. Deze dataverzameling komt o.a. uit patiëntendossiers.
Ook uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’.
Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren.
Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de fysiotherapie in Nederland.
Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres, alles blijft anoniem en niet herleidbaar.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut.
in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie? Kijk dan op: www.keurmerkfysiotherapie.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!